KARPATSKÝ PEDÁL 2022 bude!

Milí športoví priatelia, cyklisti.
 
Po dvoch rokoch núteného pretekárskeho odpočinku spôsobeného Covidovým šialenstvom, sme sa rozhodli znovu oživiť náš pretek. Pokiaľ bude situácia priaznivá, môžte si do kalendára rezervovať termín 9.7. 2022. V tento deň totiž odštartuje populárny Karpatský pedál 2022.
 
Príprava bola započatá, čakáme na prvé povolenky, už teraz vieme, že časť trate bude pozmenená, na Veľkú Javorinu a Slovensko sa nepozrieme. Napriek tomu sa vynasnažíme, aby trať bola pre Vás atraktívna. Sledujte našu stránku, postupne budeme pridávať nové informácie.