Propozice závodu

KARPATSKÝ PEDÁL 2024

je MTB závod, tedy závod horských kol

 

Termín: SOBOTA 13. ČERVENCE 2024

 

Pořadatel:
MANIAC PEDALS, z.s., obec Velká nad Veličkou

      

 
Realizované s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

Mediální partner: Trenujeme.sk

Trať:

55 KM závod

25 KM Závod

9 KM Závod

Konečná verze trasy se může mírně lišit od zveřejněné, v případě neočekávané těžby, kalamity, zásahu vyšší moci a pod.

Přihlášení:

Přihlašování přes internet bude ukončeno v čtvrtek 11.7. 2024 v 22:00. Poté bude možné se
přihlásit pouze na místě při prezentaci v pátek nebo v sobotu. Startovné činí v tomto případě 700,-Kč
(28 eur) bez nároku na tričko, dárky a pamětní předměty.

Přihláška je platná až po zaplacení startovného – tj. když bude Vaše platba identifikována podle variabilního symbolu na účtu pořadatele, nebo startovné bude zaplaceno v hotovosti přímo pořadateli při prezentaci.

PŘIHLÁŠKY PROSTŘEDNICTVÍM TELEFONU, E-MAILU NEJSOU MOŽNÉ.

!! Online přihlášení Karpatský pedál 2024 bude spuštěno 1.3. 2024 !!

 

Prezentace:

Horňácký stadion, Velká nad Veličkou

Pátek 12.7. 2024 17:00 – 21:00 hod.

Sobota 13.7. 2024 07:00 – 09:30 hod.

 

Start/cíl :

Start: Náměstí, Velká nad Veličkou, okres Hodonín

Cíl: Horňácký stadion, Velká nad Veličkou, okres Hodonín

Start 55km i 25km – 10:30 hod. Závodníci na trati 25km se řadí za závodníky dlouhé tratě.

Závod 9km a dětský závod ihned po startu hlavního závodu.

 

Kategorie

Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození.

Dětský závod 4 km

Název kategorie Věk Datum narození  
BM – bikeři a bikerky 5 – 6 let 2018 2019
CM – bikeři a bikerky 7 – 8 let 2016 2017

 

9 km závod

Název kategorie Věk Datum narození  
DM – bikeři a bikerky 9 – 10 let 2014 2015
EM – bikeři a bikerky 11 – 12 let 2012 2013

 

25 km závod

Název kategorie Věk Datum narození  
Žáci 10 – 14 let 2010 2014
Žákyně 10 – 14 let 2010 2014
Ženy 0 15 – 19 let 2005 2009
Ženy 1 20 – 29 let 1995 2004
Ženy 2 30 – 39 let 1985 1994
Ženy 3 40 a starší 1925 1984
Muži 0 15 – 19 let 2005 2009
Muži 1 20 – 29 let 1995 2004
Muži 2 30 – 39 let 1985 1994
Muži 3 40 – 49 let 1975 1984
Muži 4 50 – 59 let 1965 1974
Muži 5 60 a starší 1925 1964

Ostatní bez vyhlášení výsledků (tandemy, koloběžky, jednokolky..) 

 

55 km závod

Název kategorie Věk Datum narození  
Ženy 0 15 – 19 let 2005 2009
Ženy 1 20 – 29 let 1995 2004
Ženy 2 30 – 39 let 1985 1994
Ženy 3 40 a starší 1925 1984
Muži 0 15 – 19 let 2005 2009
Muži 1 20 – 29 let 1995 2004
Muži 2 30 – 39 let 1985 1994
Muži 3 40 – 49 let 1975 1984
Muži 4 50 – 59 let 1965 1974
Muži 5 60 a starší 1925 1964

Ostatní bez vyhlášení výsledků (tandemy, koloběžky, jednokolky..) 


Sportovci v kategorii pro tělesně postižené – neplatí startovné. Tito sportovci předloží při registraci průkaz ZT, ZTP/P, či registraci v klubu, svazu, organizaci zdravotně tělesně postižených. Při přihlášení na internetu do 29.6.2024 s nárokem na tričko, po tomto termínu bez nároku.

Startovné: 

Kategorie

Startovné

Přihlášení a zaplacení

do 29.6.2024

do 12. 7. 2024

při prezen. 12.7. a 13.7. 2024

25 km

 

Nárok na tričko

 

Bez nároku na tričko

 

Bez nároku na tričko

 Žáci a žákyně

300 Kč  (12 eur)

300 Kč  (12 eur)

300 Kč  (12 eur)

Muži, Ženy 500 Kč (20 eur) 600 Kč (24 eur)

700 Kč (28 eur)

55 km

     
Muži, ženy 500 Kč (20 eur) 600 Kč (24 eur)

700 Kč (28 eur)

4 a 9 km

           
Bikeři, bikeřky 100 Kč (4 eur) Bez nároku na tričko 100 Kč (4 eur) Bez nároku na tričko 100 Kč (4 eur)

Bez nároku na tričko

DOPORUČUJEME VČASNOU REGISTRACI.

Muži a ženy ve všech kategoriích s přihlášením a zaplacením do 29.6.2024 mají nárok na tričko KARPATSKÝ PEDÁL, občerstvení v cíli, slosování startovních čísel.

Po tomto termínu s nárokem na občerstvení v cíli, slosování startovních čísel, bez nároku na tričko.
Děti do 14 let včetně, na trati 25km při připsání platby na náš účet do 29.6.2024 mají nárok na tričko a občerstvení v cíli, slosování startovních čísel.

Děti na trase 4 a 9 km platí startovné 100kč. (bez nároku na tričko a občerstvení v cíli, slosování startovních čísel.)

PRO PLATBU DO 29. 6. 2024 ZVOLTE TERMÍN S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM TAK, ABY VÁS LHŮTY NA PŘEVOD PENĚZ MEZI BANKOVNÍMI ÚSTAVY NEPŘIPRAVILY O MOŽNOST STARTU ZA NIŽŠÍ STARTOVNÉ. V PŘÍPADECH, KDY OBDRŽÍME PLATBU 500 KČ NEBO 20 EUR PO STANOVENÉM TERMÍNU, BUDE DOPLATEK ROZDÍLU VYŽADOVÁN PŘI PREZENTACI. DÁLE TITO ZÁVODNÍCI POZBÝVAJÍ NÁROKU NA TRIČKO, ATD.
PŘI PLATBĚ V EURECH PŘI PREZENTACI, MĚJTE PROSÍM PŘESNOU ČÁSTKOU.

Název účtu: MANIAC PEDALS, z.s.

Číslo účtu:

pro platby v CZK v ČR: 2900244165/2010

pro platby v EUR v SR: CZ4620100000002900244165

from other countries:

IBAN CZ4620100000002900244165

BIC kód/SWIFT FIOBCZPPXXX

Jestliže jste dostali e-mail „potvrzení registrace“ s vygenerovaným číslem pro variabilní symbol platby, vyplňte jej při odesílání platby do kolonky- variabilní symbol. Jestliže jste nedostali e-mail s tímto číslem, napište do variabilního symbolu Vaše RČ.

Platíte-li za více závodníků v rámci jedné platby, napište do kolonky „zpráva příjemci“ příjmení, jméno, číslo (vygenerované při přihlášení nebo RČ) za každého závodníka zvlášť.

Vyhneme se tak problémům s přiřazováním platby.

V případě nekonání závodu je startovné nevratné (např. z důvodů vyšší moci…).

V případě Vaší neúčasti se startovné nevrací.

PAMĚTNÍ TRIČKA Z NAŠEHO ZÁVODU SI BUDOU MOCI ZOBSTARÁT VŠICHNI, KTEŘÍ HO NEDOSTANOU V RÁMCI STARTOVNÍHO BALÍČKU.

Občerstvení:              

Občerstvovací stanice na trati:
– 55 km – 3x
– 25 km – 1 x

 

Ceny:

Pamětní diplom, medaile a věcné ceny pro nejlepší tři závodníky v každé kategorii + slosování startovních čísel (Pořadatel si vymezuje právo dodatečně nezasílat ceny, medaile, diplomy závodníkům, kteří si svou výhru při vyhlašování nevyzvednou. Stejně jako ceny u slosovatelných startovních čísel. Na nevyzvednutou cenu ztrácí její výherce nárok).

 

Kontaky:

Webové stránky: www.maniacpedals.cz

e-mail: maniacpedals(zavinuté A)gmail.com

 

Kontakty na odpovědné osoby:

Vlastimil Koleňák – ředitel závodu, všeobecné info, platby

tel: +420 606 075 754

e-mail: maniacpedals(zavinuté Á)gmail.com

 

Jaroslav Jurček – informace o trati, náročnosti, všeobecné info a propozice

tel:  +421 903 274 214

 

Lenka Koleňáková – emailová komunikace a dětský závod

e-mail: maniacpedals(zavinuté Á)gmail.com

 

“(zavinuté Á)” v emailovém kontaktu nahraďte prosím zavináčem “@”, bráníme se tak spamovacím robotům.

 

Podmínky účasti a pokyny:

Základní podmínkou účasti je bezvadný stav jízdního kola, cyklistická přilba, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu závodu. Závod se jede za plného silničního provozu, závodníci jsou proto povinni dodržovat pravidla silničního provozu, pokyny policie a organizátorů. Křižovatky a změny směru jízdy budou zajištěny grafickým značením. Vjezdy na silnici a výjezdy ze silnice do lesa budou zajištěny organizátorem. Každý se účastní na vlastní nebezpečí.

Protesty a reklamace se podávají bezprostředně po závodě, na pozdější reklamaci nebude brán zřetel. Pořadatel si vyhrazuje právo udělat změny ve vedení tratí a v časovém harmonogramu. Je zakázáno opustit cesty určené pro trasu závodu!!! V případě, že závodník poruší daná pravidla, bude diskvalifikován bez nároku na vrácení startovného.

Podáním on-line přihlášky, každý závodník potvrzuje toto prohlášení:

„BERU NA VĚDOMÍ PROPOZICE A PODMÍNKY ZÁVODU A ÚČASTNÍM SE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. PROHLAŠUJI, ŽE JSEM SI VĚDOM(A) TOHO, ŽE NESU VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU NA ZDRAVÍ NEBO VĚCECH, KTERÁ VZNIKNE MNĚ, POŘADATELI NEBO TŘETÍM OSOBÁM PŘED, BĚHEM ČI PO ZÁVODĚ. BUDU DODRŽOVAT PRAVIDLA FAIR-PLAY, BUDU SE CHOVAT ŠETRNĚ K PŘÍRODĚ A VEŠKERÝ ODPAD PŘIVEZU DO CÍLE NEBO HO ZANECHÁM V OBČERSTVOVACÍCH STANICÍCH A U POŘADATELŮ NA TRATI.“

DALŠÍ UJEDNÁNÍ:

POŘADATELÉ NEHRADÍ ŠKODY NA ZDRAVÍ A MAJETKU VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI SE ZÁVODEM. POŘADATEL SE ZAVAZUJE, ŽE OSOBNÍ DATA ZÁVODNÍKŮ NEPOSKYTNE TŘETÍ OSOBĚ A ZAJISTÍ JEJICH OCHRANU VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONA. DOPORUČUJEME LÉKAŘSKOU PROHLÍDKU, INDIVIDUÁLNÍ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM STRANÁM.

Důležité:

ÚČASTNÍCI MLADŠÍ 18 LET MOHOU STARTOVAT POUZE S PÍSEMNÝM SOUHLASEM SVÉHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DOLOŽENÝM PŘI PREZENTACI. PRO TENTO SOUHLAS JE ROZHODUJÍCÍ PŘESNÉ DATUM NAROZENÍ. PRO ZAŘAZENÍ DO KATEGORIE JE ROZHODUJÍCÍ ROK NAROZENÍ.

Ubytování:

Možnost stanovat přímo v prostoru startu a cíle.

V blízkosti místa závodu doporučujeme:

Javornická hospoda (Javorník)

Restaurace a penzion U mlýna (Kuželov)

Vrbecký dvůr (Hrubá Vrbka)

Čechův dvůr (Louka)

 

Parkování:                  

Na místech vyhrazených a označených pořadatelem. Parkovat mimo vyznačená místa je zakázáno. Během závodu bude přítomna hlídka PČR, která bude parkování mimo vyznačené zóny pokutovat.

 

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů – GDPR

Aby byla úroveň závodu KARPATSKÝ PEDÁL co nejvyšší, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje.

Správcem osobních údajů ve vztahu k této akci je Vlastimil Koleňák, jednatel MANIAC PEDALS, z.s., IČO: 22690336, Adresa: Blatnická 200,687 24, Uherský Ostroh

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

  • Vyřízení registrace na závod a řešení případných reklamací.
  • Abychom Vám mohli odesílat aktuální newslettery a zajistit efektivní vyřešení Vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme Vaše jméno a příjmení, pohlaví, doručovací adresu, e-mail a telefonní číslo.
  • Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu 5 let.

Právním důvodem tohoto zpracování je Váš souhlas, který nám poskytujete při vyplnění registračního formuláře a který můžete kdykoli odvolat.

  • Pro lepší kvalitu našich služeb spolupracujeme s některými zpracovateli, kterým mohou být Vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti propagace závodu, registrace na závod a to pouze v nezbytném rozsahu. Těmito zpracovateli jsou: https://my4.raceresult.com (registrace). Jméno a datum narození závodníka mohou být zveřejněny v rámci vyhlášení výsledků závodu v tisku, rádiu a televizi. Nikomu dalšímu osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Závodník souhlasí s pořizováním své podobizny, obrazových a zvukových záznamů své osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem KARPATSKÝ PEDÁL 2018 (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti.

Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.maniacpedals.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu.

Tento souhlas závodník uděluje na dobu 5 let.

Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.

Závodník zároveň souhlasí se zveřejněním přihlášky na závod na webových stránkách https://my4.raceresult.com a výsledků závodu obsahující jeho osobní data (jméno, příjmení, datum narození) v tisku, rádiu a televizi.

Svou přihláškou potvrzuje, že byl seznámen se všemi předpisy propozic závodu a že formulář přihlášky vyplnil pravdivě a kompletně. Vyslovuje také souhlas s použitím svých osobních dat pořadateli závodu MANIACPEDALS z.s. ve spolupráci, s.r.o. v souladu se směrnicí GDPR (General Data Protection Regulation), schválenou Evropskou unií v dubnu 2016.